หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ประดาง
วัดประดาง
วัดท่าตะคร้อ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็นศิริมงคล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลประดาง
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง
1
2
3
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอวังเจ้า โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอวังเจ้าประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดตากระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 426 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 50.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,789 ไร่ และพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าประดางและป่าวังเจ้า) และป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
  ตำบลประดางทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่าไม้ลาดลงสู่แม่น้ำปิง ด้านทิศตะวันออก และมีพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำปิง ลักษณะรูปร่างพื้นที่ตำบลเป็นแนวยาวตามแม่น้ำปิง
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,840 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,941 คน คิดเป็นร้อยละ 50.55

หญิง จำนวน 1,899 คน คิดเป็นร้อยละ 49.45
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,334 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 76 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวใต้
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเชียงทอง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำปิง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลนาโบสถ์  
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ที่สำคัญได้แก่ การปลูกข้าวโพด ข้าว ถั่วเขียว มันสำปะหลัง พืชสวน มีการปลูกมะม่วง ลำไย กล้วยน้ำหว้า และมะพร้าว มีการปลูกพืชผักสวนครัวเมื่อว่างจากงานภาคเกษตรกรรม เกษตรกรบางกลุ่มเปลี่ยนอาชีพไปเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ตามพื้นที่เกษตรกรรม ตามโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนต่างๆ ทั้งภายในและนอกตำบล อาชีพอื่น ๆ มีการค้าขาย รับราชการ เป็นต้น
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งกง 552 551 1,103 311  
2   บ้านคลองเชียงทอง 326 302 628 218
  3   บ้านประดาง 504 556 1,060 453  
4   บ้านโตงเตง 304 237 541 191
  5   บ้านท่าตะคร้อ 255 253 508 161  
  รวม 1,941 1,899 3,840 1,334
ข้อมูล : (สำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอวังเจ้า) ณ เดือน มกราคม 2557
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-508-903 ต่อ 12
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ : 055-508903 โทรสาร : 055-508904
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,776,594 เริ่มนับ 22 ธ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10