องค์การบริหารส่วนตำบล ประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. ประดาง)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธกส
  เลขที่ 01-081-2366-70-6
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง