หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ประดาง
วัดประดาง
วัดท่าตะคร้อ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็นศิริมงคล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลประดาง
องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง
1
2
3
 
 

แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์  

พริกแกง  
  
 

วัดประดาง  

วัดท่าตะคร้อ  
  
 
 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้องฟ้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ท้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินประจำป [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม่องกั๊วะ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ยกกระบัตร [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ขะเนจื้อ กองสาธารณสุข อบต.ขะเนจื้อ ดำเนินการชี้แจงโครงการสุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข(ไตรมาส1) ป [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครการติดตั้งป้ายไฟสัญญาณไฟจรราจร หมู่่ที่ 1- [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สามหมื่น ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๖ /๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามหมื่น ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๕ /๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กลอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กลอง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กลอง ซ่อมแซมประปาในเขต หมู่ 2 บ้านแม่กลองเก่า ต.แม่กลอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่กลอง ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ธ.ค. 2557