หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 48  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)