คุณคิดว่า อบต.ประดาง ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 6 )
22.22%
ไฟฟ้า ( 4 )
14.81%
ประปา ( 6 )
22.22%
สาธารณูปโภค ( 4 )
14.81%
ส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
25.93%